CITY NAME PHONE NOMBER TELEPHONE NUMBER QQ FAX ADDRESS
External Trade 0086057181958316 2850983781 057181903076 No.6 Xiyuan Road ,West Lake Science and Technology Park,Hangzhou
CITY NAME PHONE NOMBER TELEPHONE NUMBER QQ FAX ADDRESS
Outside the Province 057181958300 2850983790 057185361725 NO 8,XIYUAN 8 ROAD,WEST LAKE SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK,HANGZHOU
Province 057181958309 2851675996 057181958310 NO 8,XIYUAN 8 ROAD,WEST LAKE SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK,HANGZHOU
Shanghai Ke Changmei 18017108225 02164617679 Shanghai North Green Road 6588 meaning state building materials home D4
Nanjing Li Yong 15850792856 02558968650 Nanjing Yuhua District Banqiao Red Sun A5 District 6 602
Suzhou Lin Guowei 13861305798 051265792285 No. 1442 Fuyuan Road, Xiangcheng Road, Xiangcheng District, Suzhou City
Wuhan Yao ya 18872289565 02786461905 No.331, Heping Avenue, Qingshan District, Wuhan City
Chengdu Li Jiayi 17760470306 02885618376 Chengdu Shuangliu Jiujiang Zhenrui furniture materials market 27, 9-16